مناقصه ها

مرداد ۱۲, ۱۴۰۰

برگ شرایط مزایده عمومی فروش ملک تپه سلام ۱۴۰۰

برگ شرایط مزایده عمومی فروش ملک تپه سلام ۱۴۰۰
مرداد ۵, ۱۴۰۰

برگ شرایط تجدید مناقصه حمل شیر خام ۱۴۰۰

برگ شرایط تجدید مناقصه حمل شیر خام ۱۴۰۰
تیر ۲۲, ۱۴۰۰

برگ شرایط تامین نیرو بصورت کارمزدی و پیمانکاری ۱۴۰۰

اینحا را کلیک کنید.
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

برگ شرایط تجدید مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز ۱۴۰۰

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.