خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به عنوان عمده ترین و باسابقه ترین تولید کننده فرآورده های لبنی در استان خراسان، با توجه به استقرار استانداردهای بین المللی ذیل در قالب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) استقرار داده است:

  • ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت)
  • ISO 14001 (سیستم مدیریت محیط زیست)
  • OHSAS 18001(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
  • ISO 10015 (سیستم آموزش)
  • ISO 10002 (سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان)
  • HACCP & ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی و سلامت غذا)
  • ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژی)


و در راستای بکارگیری این استانداردها، اصول ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است :
۱- تلاش جهت افزایش رضایت مشتریان .
۲- کاهش ضایعات و توجه به اصول بهره وری
۳- ارتقاء کیفیت و توجه به ایمنی و سلامت محصولات .
۴- پیشگیری از بروز مصدومیت ها و بیماری های شغلی .
۵- توجه به آموزش کارکنان جهت ارتقاء سطح آگاهی آنها .
۶- پیشگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش پیامدهای زیست محیطی .
۷- شناسایی و بکارگیری الزامات قانونی و سایر الزامات و تعهد به رعایت آنها .
۸- ارتباطات درون وبرون سازمانی جهت بروزآوری اطلاعات و الزامات قانونی
۹- بهبود مستمر عملکرد انرژی و توجه به بازدهی مناسب انرژی در خرید اقلام و خدمات .

مدیریت ارشد ضمن تعهد به تامین منابع لازم جهت تحقق استراتژی های فوق الذکر در حد بضاعت سازمان ، اعتقاد دارد اجرای هر چه بهتر و موثرتر استانداردهای بین المللی فوق الذکر تنها با اراده ، همدلی و مشارکت کلیه کارکنان محقق خواهد شد و لذا خود و ایشان را موظف به درک ، استقرار ، حفظ و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی مذکور می داند.

مدیرعامل