پورد آب پنیر فراپالایش (پرمیت)

واحد محصول پاکت
مدت ماندگاری
حجم 25 کیلوگرم