دی ۲۶, ۱۳۹۶

تقدیر از پگاه خراسان در همایش سازمان جهادکشاورزی استان

در همایشی که توسط جهاد کشاورزی استان خراسان برگزار شد  […]
آبان ۷, ۱۳۹۶

دریافت نشان سیب سبز توسط پگاه خراسان

دریافت نشان سیب سبز توسط پگاه خراسان شرکت شیر پاستوریزه […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۶

برگزاری جشن غدیر در پگاه خراسان

برگزاری جشن غدیر در پگاه خراسان کارکنان پگاه خراسان با […]
شهریور ۸, ۱۳۹۶

دریافت کد IR توسط پگاه خراسان

دریافت کد IR توسط پگاه خراسان در سایه تلاش ، […]