دی ۲۸, ۱۳۹۴

تلاش پگاه برای افزایش مصرف سرانه شیر

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران، شرکت صنایع شیر […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴
پگاه

اختتامیه مسابقات فوتسال جام بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴
پگاه

بازدید مدیرعامل هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت های مستقر در بندرعباس

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴
پگاه

مدیرعامل هلدینگ غذایی،دارویی وکشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری در پگاه اصفهان

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از […]