شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

آگهی فراخوان اعلام اطلاعات سهامداری سهامداران شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان(سهامی عام)

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود سهام پگاه خراسان

اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۵
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

آگهی فراخوانی اعلام اطلاعات سهامداری سهامداران محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان(سهامی عام)

آگهی فراخوانی و فرم اعلام اطلاعات سهامداران محترم
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان(سهامی عام)

پگاه خراسان.آگهی دعوت به مجمع عادی مورخ ۹۶٫۰۲٫۲۷